S storitvijo delnega prevoza plačate samo za prostor, ki ga potrebujete. Vzdržujemo redne tovorne odhode in zagotavljamo lastno mrežo centralno postavljenih vozlišč in skladišč. Pridobite najboljše cene za vaše prevoze po vsej Evropi z našimi učinkovitimi storitvami, hkrati pa so pošiljke hitro in učinkovito na svoji destinaciji.